Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

İş bankasında işe girmeyi isteyen takipçilerimiz çin geçmiş yıllarda iş bankasında sorulan birkaç soruyu paylaşmak istiyoruz. Bu yılda sorulabilecek soruların bu soruların benzerinde olması bekleniyor. Sorulan soruların puanlaması soru başına 25 puandır. Şimdiden hakkınızda hayırlısının olmasını temenni ederiz.

EKONOMİ SORULARI
1. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
2. İstikrar politikası uygulamalarında para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini tartışınız.
3. Ekonomide etkin kaynak dağıtımı elde edilebilmesi açısından “iflas politikaları”nın rolünü açıklayınız. İflas politikalarının temel unsurları nelerdir. Açıklayınız.
4. Nominal ve reel döviz kuru kavramlarını açıklayınız. Sabit kur sistemi olan Bretton Woods sistemi altında ayarlama sürecini anlatınız.
NOT: Her soru 25 puandır.
PAZARLAMA SORULARI
1. Ekonomik kriz Pazarlama faaliyetlerini nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde hangi Pazarlama politikaları uygulanmalıdır?
2. Bütün dünyada “Malların hizmetleştirildiği” söyleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu gelişme firmaların Pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecektir? Küreselleşme nedir? Bu akımı besleyen kaynaklar nelerdir? Küreselleşme Türkiye’de tüketicileri ve firmaları nasıl etkilemektedir? Küreselleşme ortamına uygun parlama politikaları nasıl olmalıdır?
3. Pazarlama Karması’nın öğeleri nelerdir? Her öğenin içeriğini özetleyiniz. Karma’nın tasarımında firmayı yönlendiren nedir?
4. Aşağıdaki gelişmelerden birini seçerek inceleyiniz. İncelemenizde gelişmenin niteliğini, çıkış sebeplerini, şimdiki durumunu ve geleceğini belirtiniz.
a) Turbo – Pazarlama
b) İlişki Pazarlaması
c) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
d) Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY – CRM)

Sponsorlu bağlantılar
Kategori: Sınav Soruları

16 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)  


Şehirlerin Nesi Meşhur Şehir İsimleri Nereden Geliyor
Hastane Randevu Alma Türkiyedeki Tüm Hastaneler
Saatlerin Anlamları Bayrağımızın Rengi Şekli
Askerlik Yeri Sorgulama Yecüc Mecüc Nedir